آخرین اخبار مدارس


12 آذردبستان پسرانه سما 2

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما 2

19 دیدبستان پسرانه سما 2

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه سما

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

دبستان پسرانه سما

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه سما

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه سما

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

دبستان پسرانه سما

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

دبستان پسرانه سما

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه سما

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

دبستان پسرانه سما

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

دبستان پسرانه سما

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه سما

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كيانوش خوش

1391/05/24

دبستان پسرانه سما

محمدحسام بامري

1391/05/25

دبستان پسرانه سما

ساميار گرگيچ

1390/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدسبحان ريگي

1388/05/23

دبستان دخترانه سما

گلناز سردارگرگيچ

1389/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه بولاغ

1383/05/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لعيا كوهيان محمدآبادي

1383/05/25

دبستان پسرانه سما 2

كيان سالارزاده

1392/05/29

دبستان پسرانه سما

آروين گرگيچ

1389/05/23

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا سپهري

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

عسل خوش دوست

1388/05/26

دبستان دخترانه سما

النا شباهنگ ظريف

1387/05/31

دبستان دخترانه سما

يسنا براهوئي

1388/05/26

دبستان دخترانه سما

مهديه مصري

1388/05/29

دبستان پسرانه سما

محمدماني نطاق نجفي

1391/05/26

دبستان دخترانه سما

آرشيدا تاج بخش ريكي

1389/05/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناديه شالي بر

1380/05/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل سرگل زائي

1388/05/30

دبستان پسرانه سما

پارسا نوفرستي

1387/05/29

دبستان دخترانه سما

يگانه سادات حيدري

1388/05/29