آخرین اخبار مدارس


12 اسفنددبستان پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبستان پسرانه سما

12 بهمندبستان پسرانه سما

29 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه سما

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه سما

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

دبستان پسرانه سما

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

دبستان پسرانه سما

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

دبستان پسرانه سما

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

دبستان پسرانه سما

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه سما

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

دبستان پسرانه سما

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه سما

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه سما

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل يعقوبي پناه

1382/04/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد يعقوبي

1377/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محراب شكر زهي

1381/04/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سليمان صياداربابي

1380/04/07

دبستان پسرانه سما

محمدعلي پودينه

1389/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان نوري

1383/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرحسين يعقوبي پناه

1385/04/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

منيراحمد هيبت زهي

1380/04/08

دبستان دخترانه سما

مه تا جناآبادي

1389/04/03

دبستان پسرانه سما

احسان كيخائي

1390/04/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسا شه بخش

1382/04/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي سلطاني

1378/04/08

دبستان دخترانه سما

آنيتا شهنوازي

1387/04/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه صفرزائي

1377/04/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا نجاري

1389/04/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سميرا ايراني دوست

1377/04/01

دبستان پسرانه سما

پارسا پيراني

1388/04/04

دبستان پسرانه سما

سعيد استادمحمودي

1389/04/02

دبستان دخترانه سما

آيناز رهبر

1386/04/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ياسر ريگي

1380/04/06