آخرین اخبار مدارس


20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما 2

19 دیدبستان پسرانه سما 2

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه سما

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه سما

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

دبستان پسرانه سما

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

دبستان پسرانه سما

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه سما

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

دبستان پسرانه سما

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

دبستان پسرانه سما

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

دبستان پسرانه سما

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

دبستان پسرانه سما

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه سما

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ياسر مالكي نزاد

1381/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه مرامجو

1383/02/08

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي مطلق

1390/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروش سلمان زاده

1380/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر بهروزنيا

1384/02/04

دبستان پسرانه سما

آرين پهلوان

1387/02/08

دبستان پسرانه سما

محمدهادي ميرشهركي

1390/02/02

دبستان پسرانه سما

آرمين كوهستاني

1389/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي جاويدفر

1388/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راشد براهوئي

1384/02/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا كمالي مظلوم

1381/02/08

دبستان پسرانه سما

ياسين كردسالارزهي

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

سليمان جعفري

1385/02/07

دبستان پسرانه سما

پارسا جمشيدزهي

1390/02/08

دبستان پسرانه سما

آراد جديدالاسلامي

1391/02/08

دبستان دخترانه سما

آسنا شهنوازي

1388/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صالحه هاشم زايي

1383/02/02

دبستان پسرانه سما

عماد زاره زئي

1386/02/03

دبستان دخترانه سما

آروشا كلانتري

1389/02/05

دبستان دخترانه سما

ارغوان محمدي

1387/02/05