آخرین اخبار مدارس


13 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

09 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

15 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

01 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

27 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه 1

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

دبستان پسرانه 1

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

دبستان پسرانه 1

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه 1

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه 1

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

دبستان پسرانه 1

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه 1

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه 1

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

دبستان پسرانه 1

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه 1

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

دبستان پسرانه 1

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

دبستان پسرانه 1

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)