آخرین اخبار مدارس


12 آذردبستان پسرانه سما 2

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما 2

19 دیدبستان پسرانه سما 2

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه سما

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

دبستان پسرانه سما

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

دبستان پسرانه سما

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

دبستان پسرانه سما

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

دبستان پسرانه سما

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه سما

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه سما

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

دبستان پسرانه سما

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

دبستان پسرانه سما

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه سما

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

مهرشاد مرادي

1389/03/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه گورگيج پور

1381/03/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ريگي نژاد

1388/03/05

دبستان دخترانه سما

سايدا مهاجر

1387/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير پالاش براهوئي

1384/03/01

دبستان دخترانه سما

هليا نجاري

1387/03/06

دبستان پسرانه سما

اميرحسين جديدالاسلامي قلعه نو

1386/03/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان كلانتري

1381/03/03

دبستان پسرانه سما

طاها ريگي پناه ميرجاوه

1389/03/08

دبستان دخترانه سما

بشرا شه بخش

1391/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدطاها ملاشاهي

1391/03/01

دبستان پسرانه سما

نيما ساراني

1386/03/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين براهوئي يزدان

1381/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان ناروئي

1380/03/03

دبستان پسرانه سما 2

آريا ريگي

1392/03/07

دبستان پسرانه سما

محمد ريگي

1390/03/02

دبستان پسرانه سما

ايمان شه بخش

1389/03/06

دبستان پسرانه سما

آريابد جمشيدزهي

1391/03/07

دبستان پسرانه سما

بنيامين صيادي

1389/03/04

دبستان پسرانه سما 2

علي ناروئي

1392/03/03