آخرین اخبار مدارس


12 آذردبستان پسرانه سما 2

20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما 2

19 دیدبستان پسرانه سما 2

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

دبستان پسرانه سما

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

دبستان پسرانه سما

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

دبستان پسرانه سما

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه سما

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه سما

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه سما

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

دبستان پسرانه سما

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

دبستان پسرانه سما

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

دبستان پسرانه سما

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه سما

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدماني نطاق نجفي

1391/05/26

دبستان پسرانه سما

آراد رحماني

1388/05/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا آشكوب

1380/05/27

دبستان دخترانه سما

يگانه سادات حيدري

1388/05/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لعيا كوهيان محمدآبادي

1383/05/25

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل سرگل زائي

1388/05/30

دبستان دخترانه سما

گلناز سردارگرگيچ

1389/05/28

دبستان پسرانه سما

محمدسبحان ريگي

1388/05/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناديه شالي بر

1380/05/28

دبستان دخترانه سما

النا شباهنگ ظريف

1387/05/31

دبستان دخترانه سما

مهديه مصري

1388/05/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطميما شهرياري

1382/05/23

دبستان دخترانه سما

ستايش جديداسلامي قلعه نو

1388/05/31

دبستان دخترانه سما

يسنا براهوئي

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا سپهري

1387/05/28

دبستان پسرانه سما 2

ايليا نوري

1391/05/28

دبستان دخترانه سما

عسل خوش دوست

1388/05/26

دبستان پسرانه سما

محمدحسام بامري

1391/05/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه بولاغ

1383/05/31

دبستان پسرانه سما 2

كيان سالارزاده

1392/05/29