آخرین اخبار مدارس


20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما 2

19 دیدبستان پسرانه سما 2

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

دبستان پسرانه سما

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

دبستان پسرانه سما

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه سما

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه سما

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه سما

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه سما

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه سما

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

دبستان پسرانه سما

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

دبستان پسرانه سما

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

دبستان پسرانه سما

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سامر ايراني دوست

1388/03/30

دبستان دخترانه سما

هستي آرامون

1390/03/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانيال ناظري

1381/03/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد سرابندي

1381/03/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر جنگي زهي

1380/03/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايمان پالاش براهوئي

1384/03/29

دبستان پسرانه سما

معراج جمالزهي

1385/03/29

دبستان پسرانه سما

كيانوش داوطلب

1390/03/30

دبستان دخترانه سما

كيميا داوطلب

1390/03/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده فاطمه طباطبائي

1379/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا شهركي

1384/03/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معراج ناروئي

1383/03/30

دبستان دخترانه سما

مارينا ناروئي

1389/03/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مسعود سنچولي

1382/03/26

دبستان پسرانه سما

احمد جمشيدزهي

1390/03/31

دبستان پسرانه سما

امير رضا تيموري

1386/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل مشهدي ورمال

1384/03/24

دبستان دخترانه سما

مهديس عجمي سرشاباد

1390/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي بومري

1383/03/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد كلاهدوز

1381/03/23