آخرین اخبار مدارس


20 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما 2

19 دیدبستان پسرانه سما 2

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

چرا باید خوب غذا بخورم

کلر لولین

چرا باید خوب غذا بخو

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات ریاضی

مصطفی تبریزی

درمان اختلالات

دبستان پسرانه سما

کتابک معما و چیستان

قاسمی، محمدحسین

کتابک معما و چیستان

دبستان پسرانه سما

نارساخوانی و سایر مشکلات یادگیری

مارک سلیکوویتس

نارساخوانی

دبستان پسرانه سما

از کودکان خود نابغه بسازیم

آن پولکینن

از کودکان خود ناب

دبستان پسرانه سما

پیش به سوی هدف

برایان تریسی

پیش به سوی هدف

دبستان پسرانه سما

مصرف عاقلانه انرژی

نوربا خیمنس

مصرف عاقلانه انرژی

دبستان پسرانه سما

میکروب ها برای پخش کردن نیستند

الیزابت وردیک

میکروبها

دبستان پسرانه سما

روی ماه خداوند را ببوس

مصطفی مستور

روی ماه خداوند

دبستان پسرانه سما

من دنیا را دوست دارم

دان سیرت

من دنیا را دوست دارم

دبستان پسرانه سما

سالم بخورید تا سالم بمانید

ویلیام سیرز

سالم بخورید تا سالم

دبستان پسرانه سما

بچه‌های زرنگ

مهاجرانی، محمد.

بچه‌های زرنگ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كيانوش خوش

1391/05/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل سرگل زائي

1388/05/30

دبستان پسرانه سما 2

ايليا نوري

1391/05/28

دبستان پسرانه سما

اميرحسين جاويد

1390/05/31

دبستان دخترانه سما

النا شباهنگ ظريف

1387/05/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد گرگيج

1383/05/30

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا سپهري

1387/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عاصفه شهنوازي

1384/05/24

دبستان دخترانه سما

ثنا ميرشاهي

1388/05/24

دبستان پسرانه سما

ذبيح الله ريگي

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

ستايش جديداسلامي قلعه نو

1388/05/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا آشكوب

1380/05/27

دبستان پسرانه سما

ساميار گرگيچ

1390/05/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه بولاغ

1383/05/31

دبستان دخترانه سما

يگانه سادات حيدري

1388/05/29

دبستان پسرانه سما

آراد رحماني

1388/05/28

دبستان پسرانه سما

رهام كردي

1388/05/31

دبستان پسرانه سما

ياسين صباغي

1385/05/23

دبستان پسرانه سما

آروين گرگيچ

1389/05/23

دبستان پسرانه سما

پارسا نوفرستي

1387/05/29